ถั่วงอกไร้ราก

ถั่วงอกไร้ราก
อุปกรณ์
1. ถังซิเมนต์ทรงกระบอกสูง 50 ซม. กว้าง 50 ซม. เจาะรูที่ก้นถังขนาด 6 หุน 1 รู


2. ตะแกรงลวดมีขายกสูงจากพื้น 1 นิ้วสำหรับรองที่ก้นถัง


3. กระสอบป่านตัดเป็นวงกลม ขนาดเท่ากับปากถังซิเมนต์ 7 ผืน


4. ตะแกรงไนล่อนตาถี่รูขนาดเล็กกว่าเม็ดถั่ว

เขียว ตัดเป็นวงกลมขนาดเท่ากับปากถังซิเมนต์ จำนวน 5 แผ่น 

5. ถั่วเขียว 2 กก. ต่อการเพาะ 1 ถัง (เพาะถั่วงอกได้ 10-20 กก.)

วิธีการ
1. นำเมล็ดถั่วเขียวมาคัดแยกเมล็ดที่ลีบไม่สมบูรณ์ออกโดยล่อนด้วยตะแกรง แล้วนำไปล้างน้ำ 2 ครั้ง

2. นำเมล็ดถั่วเขียวไปแช่ในน้ำอุ่น โดยใช้น้ำต้มเดือด 1 ส่วน ผสมกับน้ำธรรมดา 3 ส่วน แช่ไว้นาน 6-8 ชม.

3. เมื่อครบ 6-8 ชม. นำเมล็ดถั่วที่แช่น้ำแล้วมาล้างน้ำอีครั้ง ก่อนนำไปเพาะในถังซิเมนต์

4. นำตะแกรงลวดที่มีขายกสูงวางที่ก้นถัง แล้วนำกระสอบ 1 ผืนวางบนตะแกรงลวด แล้วนำตะแกรงไนล่อนวางทับบนผ้ากระสอบ

5. แบ่งถั่วเขียวออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆ กันโรยเมล็ดถั่ว 1 ส่วนลงบนตะแกรงไนล่อน แล้วเกลี่ยให้กระจายให้ทั่วแผ่นตะแกรงไนล่อน ซึ่งเมล็ดถั่วจะซ้อนกันประมาณ 3-4 เมล็ด เมื่อเสร็จแล้ว จะเรียกว่าเป็นชั้นคอนโดฯ ของเมล็ดถั่วเขียวชั้นที่ 16. นำผ้ากระสอบ 1 ผืนวางทับเมล็ดถั่วเขียวชั้นที่ 1 แล้ว นำตะแกรงไนล่อน 1 แผ่นางทับผ้ากระสอบ แล้วนำเมล็ดถั่วเขียว 1 ส่วนโรยไปบนตะแกรงไนล่อน แล้วเกลี่ยให้ทั่ว จนได้คอนโดฯ ถั่วเขียวชั้นที่ 2

7. ทำเช่นเดียวกันจนครบ 5 ชั้น ถั่วเขียวชั้นบนสุดให้ปิดทับด้วยผ้ากระสอบ 2 ผืน รดน้ำให้ชุ่ม และอาจใช้ผ้าหนาๆ คลุมปิดปากถังซิเมนต์ไว้ เพื่อป้องกันแสงอีกชั้นหนึ่งก็ได้


8. รดน้ำด้วยฝักบังทุกๆ 3 ชั่วโมง โดยรดน้ำผ่านผ้ากระสอบหรือเปิดผ้ากระสอบออกก็ได้ ปริมาณน้ำที่รดแต่ละครั้ง ให้สังเกตุน้ำที่ไหลออกจากทางรูที่ก้นถัง หากน้ำที่ไหลออกมายังมีอุณหภูมิปกติ ทำเช่นนี้ติดต่อกันนาน 2 คืน 3 วัน (นับให้ได้อย่างน้อย 60 ชม.) ถั่วงอกก็จะโตพร้อมนำไปบริโภคหรือจำหน่าย

9. เมื่อครบ 3 วัน เตรียมกะละงใส่น้ำให้เต็ม เปิดผ้ากระสอบชั้นบนออก ยกแผงของถั่วงอกชั้นบนสุดออกมาทั้งแผง ถือไว้เหนือกะละมัง จะเห็นต้นถั่วงอกอยู่ด้านบนของตะแกรงไนล่อน ส่วนรากถั่วงอกจะโผล่ทะลุผ้ากระสอบ ใช้มีดคมๆ ปาดที่โคนต้นถั่วงอกให้ติดกับตะแกรงไนล่อน ถั่วงอกจะถูกตัดรากตกลงสู่ในน้ำในกะละมัง ในขณะที่รากถั่วงอกยังคงติดอยู่กับผ้ากระสอบ ปาดให้ทั่วตะแกรงไนล่อน ทำเช่นนี้ทั้ง 5 แผงของถั่วงอก

10. ล้างถั่วงอกที่ตัดรากแล้วให้สะอาด คัดแยกเปลือกหัวถั่วงอกและเศษรากที่ติดมาออก ผึ่งไว้สักครู่เพื่อสะเด็ดน้ำ แล้วจึงนำไปบรรจุถุงเพื่อเตรียมบริโภคหรือจำหน่ายต่อไป

การเพาะถั่วงอก 1 ถังใช้ถั่วเขียว 2 กก. จะได้ถั่วงอกตัดราก ~10-12 กก. หากเก็บไว้ในตู้เย็นจะเก็บไว้ได้นาน 1 สัปดาห์

ที่มา : จากหนังสือสารพัดวิธีการเพาะถั่วงอก ปลอดสารเคมี : พิมพ์ครั้งที่ 8 (หน้า 55 และ 56)