ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ


      ธุรกิจถ่านไม้ไผ่อนาคตรุ่ง      
ถ่านไม้ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1,000 ºC   3 comments
เมื่อกล่าวถึง “ถ่าน” หลายคนคงจะนึกถึงชิ้นไม้ดำๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มอาหารในครัวเรือนเท่านั้น แต่จริงแล้วถ่านมีสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถดูดซับกลิ่นเหม็นอับไม่พึ่งประสงค์ต่างๆ ได้  ซึ่งจะเห็นจากการนำถ่านมาใส่ไว้ในตู้เย็น ทำให้ตู้เย็นไม่มีกลิ่นเหม็นคาว ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้า และตู้โชว์ เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอับ  สิ่งที่ทำให้ถ่านมีความสามารถในการดูดซับกลิ่นได้ โดยเฉพาะ  ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  เนื่องจากโครงสร้างของถ่านไม้ มีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆ มากมาย  โดยกลิ่นเหม็นอับต่างๆ จะแพร่เข้ารูพรุนเหล่านี้ ทำให้เกิดการดูดซับกลิ่นเหล่านั้นไว้ตามผนังและในรูพรุน หากถ่านมีรูพรุนมากๆ ก็จะทำให้ดูดซับกลิ่นได้มากตามไปด้วย

ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC
 มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์  สัตว์  ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมากมาย  แตกต่างไปจากถ่านทั่วไป ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  มีลักษณะพิเศษ  ดังนี้มีรูพรุนมากกว่า  หากนำมาแผ่กระจายออกเป็นพื้นที่จะได้พื้นที่มากถึง 300 ถึง 700  ตร.ม / กรัม ( ถ่านไม้ทั่วไป จะได้พื้นที่ประมาณ  50  ตร.ม / กรัม  )  มีค่าความด้านทานไฟฟ้า ( Resistance ) ต่ำ  ( ไม่เกิน 100 โอห์ม )   มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย   จีน และ ญี่ปุ่น ได้ทำการวิจัยถ่านไม้ไผ่ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  พบว่ามีคุณสมบัติพิเศษ  สามารถให้กำเนิดและปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว   ( Far infrared ray ) บ้านอะลาง


คุณประโยชน์และประสิทธิภาพของถ่านไม้
ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายด้านในชีวิตประจำวัน ดังนี้
1. ใส่หม้อหุงข้าวขณะที่หุงข้าว  ช่วยดูดซับคลอรีน กลิ่นเหม็นอับของข้าวสารเก่า และสิ่งที่มีพิษ
    เพิ่มแร่ ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ และปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions )
    และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เพิ่มรสและความนุ่มให้ข้าวสุก
2. ทำความสะอาดถ่านไม้ไผ่ด้วยแปรงหรือฟองน้ำ ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานเด็ดขาด
3. ต้มถ่านไม้ไผ่ที่ล้างสะอาดแล้วด้วยน้ำเดือดประมาก 10 นาที
4. นำออกมาวางไว้ปล่อยให้แห้ง  ไม่ควรนำออกตากแดด
5. ใช้ถ่านไม้ไผ่ 300 กรัม ( 3 ชิ้น ) ต่อข้าว 1 หม้อ
6. ใช้ได้ 10 ~ 15 ครั้ง


 2. ใส่ในอ่างอาบน้ำ 


ช่วยดูดซับคลอรีน และสิ่งที่มีพิษ เพิ่มแร่ธาตุ และปลดปล่อยประจุลบ (Negative Ions) และ อินฟาเรดยาว (Far infrared ray) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ชำระล้างผิวหนัง  กระตุ้นการการไหลวนของเลือด  ช่วยให้ร่างกายสดชื่น  เทคนิคคือ
2.1 บรรจุถ่านไม้ไผ่ 300 กรัม  ในถุงตาข่าย
2.2 แช่ถุงถ่านลงในอ่างอาบน้ำ
2.3 เพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้อุ่น
2.4 เอาถุงถ่านออกจากอ่างเมื่ออาบน้ำเสร็จ
2.6 ถ่านไม้ไผ่ 1 ถุงใช้ได้ 2 เดือน

 3. ใส่ไว้ในที่นอน ใต้เตียง  ในห้องนอน ช่วยฟอกอากาศ  ดูดกลิ่น  ความชิ้น  ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ กระตุ้นการการไหลวนของเลือด  จิตใจสงบเย็นในขณะพักผ่อนและช่วยให้นอนหลับได้ดี ร่างกายสดชื่น (ห้องขนาด 3.2 ม. x 3.2 ม. ต้องใช้ถ่านไม้ไผ่ 3 กก./ห้อง)

 4. ดูดซับและหักเหคลื่นไฟฟ้า   ( Adsorption of Electromagnetic Wave )  ช่วยดูดซับและหักเหคลื่นไฟฟ้าที่แผ่กระจายออกมาจาก  ทีวี  คอมพิวเตอร์  จอมอนิเตอร์  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดใช้งานอยู่ภายในบ้านและสถานที่ทำงาน  ดูดซับลดการแผ่กระจายของคลื่นไฟฟ้าจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

 5. ฟอกและปรับอากาศ   ใต้เตียงนอน และใต้อาคารบ้านเรือน ช่วยดูดซับความชิ้นในฤดูที่มีความชื้น
     สูงและคลายความชิ้นในฤดูที่มีความแห้งแล้ง

 6. ใช้ผสมอาหารสัตว์   ช่วยเพิ่มแร่ธาตุ  ดูดซับสารพิษ  กำจัดแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
     ลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์

 7. ใช้ผสมดินเพื่อการเพาะปลูก   ช่วยปรับสภาพของดิน  เพิ่มแร่ธาตุที่พืชต้องการ
8. ใส่ในตู้เย็น ช่วยกูดกลิ่น และปลดปล่อยประจุลบ (Negative Ions) และอินฟาเรดยาว (Far infrared ray )
    ช่วยให้ผักสดเก็บไว้ได้นานวันขึ้น ถ่านไม้ไม้จะดูดซับก๊าชที่ผักและผลไม้คายออกมาซึ่งมีผลให้ผักและ
    ผลไม้เน่าเสีย

 9. ใส่ในถังข้าวสาร ช่วยกูดกลิ่น   ความชื้น และปลดปล่อยประจุลบ และ อินฟาเรดยาว
     ป้องกันมอด และแมลงต่าง ๆ

10. ใสไว้ในแจกันหรือกระถางดอกไม้  ทำให้เกิดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนและแร่ธาตุ
      แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ ให้กับน้ำในแจกันหรือกระถางดอกไม้

11. ใส่ในตู้กระจกหรืออ่างเลี้ยงปลา  ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มแร่ธาตุ แคลเซี่ยม
      โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ ทำให้น้ำใสสะอาด  ช่วยเร่งการตกตะกอนของฝุ่นละอองในน้ำ

 12. ทำห้องบำบัดสุขภาพ   ช่วยฟอกอากาศภายในห้อง ดูดกลิ่น   ( Deodorizing)
       ความชิ้น (Moisture) ปลดปล่อยประจุลบ และ อินฟาเรดยาว ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

            ประจุลบ ( Negative Ions )             
ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  เท่านั้น จึงจะสามารถให้กำเนิดและปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ***
ประจุลบ ( Negative Ions ) มีผลดีต่อร่างกาย สามารถเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้กลายเป็น Oxygen ได้ โดยการเข้าไปจับตัวกับอนุมูลนั้นๆ ซึ่งหากเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้ขึ้นภายในร่างกายของเรา จะทำให้ Oxygen ภายในร่างกายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมองปลอดโปร่งขึ้น ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้น อันจะทำให้ร่างกายสามารถขับสารตกค้างต่าง ๆ ออกไปได้ง่ายขึ้น  สุขภาพร่างกายดี เช่น

1. การอยู่ภายในห้องที่มีถ่านไม้ไผ่ นาน ๆ จะช่วยให้
2. หลอดเลือดขยายตัว ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดอุดตันน้อยลง
3. การไหลวนของเลือดดีขึ้น  ความดันโลหิตสม่ำเสมอ
4. เลือดในร่างกายมีสถานะที่เหมาะสมมากขึ้น
5. โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้น
6. ระบบขับถ่ายดีขึ้น สารตกค้างในร่างกายถูกขับออกมาง่ายขึ้น
7. ระบบการหายใจดีขึ้น
8. ระบบการเผาผลาญพลังงาน ( Metabolism ) ดีขึ้น
9. อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง
10. ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงขึ้น
11. ระบบประสาทอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทำให้นอนหลับง่าย นอนหลับลึกขึ้น
     จิตใจสุขุมขึ้น หายเหนื่อยเร็วขึ้น บ้านอะลาง