การปลูกผักพาย


      ผักพาย   ผักพายชื่ออื่น ๆ     
ผักตบใบพาย ผักช้อน ผักค้นจ่อง คันจอง ตาลปัตรฤษี นางกวัก
สรรพคุณและการบริโภค
รสหวานมันออกขมเล็กน้อย ช่วยให้เจริญอาหาร สรรพคุณป้องกันไข้หัวลม
รับประทานใบเป็นผักสดกับ ส้มตำ ลาบ ก้อย หรือลวกจิ้มพริกก็ได้  บ้านอะลาง


                   การปลูกผักพาย                   
การเตรียมพันธุ์ ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ อัตรา 3-5 ก.ก./ไร่(ราคากิโลกรัมละ2500-6000 บาท)
การเตรียมแปลง (ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตัน/ไร่ )
1.ไถดะ ปล่อยน้ำท่วมแปลงทิ้งไว้ 7-15 วัน
2.ไถแปร , คราดปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอได้ระดับเดียวกัน ทำเทือกหว่าน
เมล็ดพันธุ์อัตรา 3-5 ก.ก./ไร่ ผสมดินทรายหว่านทั่วแปลง แล้วปล่อยน้ำท่วมขังสูงประมาณ 5ซ.ม.นาน15วันแล้วปล่อยน้ำออกให้ื่เหลือดินแฉะ ๆ กระตุ้นการงอกของเมล็ดประมาณ2-3 วัน ปล่อยน้ำเข้าท่วมแปลงระดับ 5 ซ.ม.รักษาระดับน้ำไว้อย่าให้แห้งจนเก็บเกี่ยวผลผลิต บ้านอะลาง

การดูแลรักษา กำจัดวัชพืชโดยวิธีการถอน ใส่ปุ๋ยคอกจุดที่ไม่ค่อยงาม
การเก็บเกี่ยว เลือกเก็บผักที่งามมีใบประมาณ 3-4 ใบนำมาล้างทำความสะอาดแล้วมัดเป็นกำ

นำไปส่งตลาด  ราคาจำหน่าย ประมาณ 14-25 บาท/ก.ก.
สถานที่ติดต่อ กลุ่มผู้ปลูกผักพายบ้านสระแก้้ว หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์