วิธีการปลูกคื่นฉ่ายคื่นฉ่าย (CHINESE CELERY)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Apium graveolens Linn.
ตระกูล Umbelliferae
แหล่งกำเนิด แถบทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกาเหนือ
อายุการเก็บเกี่ยว 110 วัน

ลักษณะทั่วไป เป็นพืชล้มลุกที่มีใบ ก้านใบ ลำต้น รากและเมล็ดมีกลิ่นหอม มีก้านใบขนาดเล็ก หนึ่งใบประกอบด้วย ใบย่อย 3-7 ใบ มีลำต้นสั้น

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมดิน สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
อุณหภูมิ ต้องการสภาพอากาศที่เย็น ในการเพาะปลูก
ความชื้น ต้องการความชื้นที่พอเหมาะ อย่าให้น้ำมากเกินไปจะทำให้เน่าง่าย
ปุ๋ย การให้ปุ๋ยเหมือนกับผักกินใบทั่วไป


    วิธีการปลูกและดูแลรักษา    


1. เตรียมดิน ไถดินตากไว้ 1 สัปดาห์ ใส่ปูนขาว ปุ๋ยคอก และปุ๋ย 15-15-15 ไถพรวนดินให้ละเอียด ขึ้นแปลง กว้าง 1 เมตร ปรับหน้าแปลงให้เรียบ
2. การเตรียมเมล็ด แช่น้ำแล้วนำมาห่อผ้า ใส่ตู้เย็น 24 ชม.
3. การปลูก สามารถปลูกได้โดยหยอดเมล็ดเป็นแถว โดยการทำร่องตามขวางหรือตามยาวของแปลง ลึกประมาณ 1 ซม. นำเมล็ดที่เตรียมไว้มาโรยในร่องระยะระหว่างต้น 10 –20 ซม. ระหว่างแถว 20-30 ซม.  แล้วกลบด้วยดินละเอียด ใช้เศษฟางข้าวคลุม รักษาความชื้นในดิน
4. การเก็บเกี่ยว สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุ 110 วัน หลังเพาะเมล็ด (แล้วแต่พันธุ์หรือฤดูกาล) โดยถอนต้นพร้อมรากหรือตัดโคนต้น ถ้าดินในแปลงแห้ง ควรมีการรดน้ำในดินให้ชุ่มก่อน


ตารางการใช้อาหารเสริมและการป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ช่วงเวลาปลูก การใช้สารเคมี การใช้อาหารเสริม
อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร / อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร
เริ่มปลูก ใช้โนมิลดิว อัตรา 2 ช้อน /น้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงเพื่อป้องกันโรคโคนเน่า ต้นเน่า
เริ่มแตกใบ โคไซด์ 2 ช้อน(20 กรัม) ออร์กามิน 30 ซีซี.
เทนเอ็ม 3 ช้อน(30 กรัม) อโทนิค 5 ซีซี.
บาวีซาน 2 ช้อน(20 กรัม) นูริช 30 ซีซี.
โนมิลดิว 2 ช้อน(20 กรัม) มามีโกร 12-9-6 30 ซีซี.
ชอสแมค 10 ซี.ซี.
ดี.ซี. ตรอนพลัส 20 ซี.ซี.
เริ่มเป็นใบจริง เทนเอ็ม 3 ช้อน(30 กรัม) นูริช 40 ซีซี.
บาวีซาน 2 ช้อน(20 กรัม) อโทนิค 5 ซีซี.
ชอสแมค 30 ซี.ซี. มามีโกร 21-21-21 3 ช้อน


การป้องกันกำจัดโรคและแมลง 
1. ใบจุด - ใบจะเป็นจุดสีดำ รอบๆ แผลจะเป็นสีเหลือง เมื่อเชื้อแพร่ระบาดมากขึ้น  แผลจะ  (Leaf spot)ขยายติดกัน เกิดใบไหม้แห้งกรอบ ป้องกันโดยใช้ เทนเอ็ม + บาวีซาน อย่างละ 2 ช้อน / น้ำ 1 ปี๊บ

2. ราน้ำค้าง - บนใบจะเป็นพื้นสีเหลือง ใต้ใบจะเป็นเส้นใยสีขาวเป็นกระจุก ป้องกันโดยใช้ โน
(Downy mildew) มิลดิว + เทนเอ็ม อย่างละ 2 ช้อน ฉีดพ่น หากระบาดรุนแรงใช้ ลอนมิเนต อัตรา1-2 ช้อน

3. โรคเน่าเละ - เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เนื้อเยื่อพืชจะยุบตัวลง แผลจะมีสีน้ำตาลอ่อน เปียกและชื้น(Soft rot) เป็นเมือกไหลเยิ้ม มีกลิ่นเหม็นป้องกันโดยหากพบอาการเริ่มแรกฉีดพ่นด้วย  นูริช 40 ซีซี. + โคไซด์ 3 ช้อน หากรุนแรงไม่สามารถป้องกันได้

4. โรคโคนเน่า หรือ - จะพบมากในช่วงเริ่มแตกกอเป็นต้นไป ใบที่อยู่ล่างๆ จะเหลืองและเหี่ยว ที่โคนโรคราเมล็ดผักกาด ต้นจะเป็นรอยสีน้ำตาล มีเส้นใยสีขาวอยู่รอบ ๆและจะพบเมล็ดสีน้ำตาลคล้าย (Sclerotinia rot) เมล็ดผักกาดติดอยู่บริเวณโคนต้น หากพบใช้โนมิลดิว 3 ช้อน/ปี๊บ ฉีด หรือใช้ สารสกัดจุลินทรีย์พวกบาซิลัส ซับทิลิส และพวกไตรโคเดอม่า ฉีดพ่นและรดโคนต้น

ข้อแนะนำ : นะนำให้ใช้ผ้าใยสังเคราะห์สปันบอนของเจียไต๋ คลุมแปลงผักป้องกันแมลงตัวเล็กๆได้ดี

เคล็ดลับในการปลูกคื่นฉ่าย
ควรมีการรดน้ำให้สม่ำเสมอ และเพียงพอ แต่อย่าให้แฉะเกินไป เพราะจะทำให้เน่าเสียหายได้

โรคและแมลงศัตรูของคื่นฉ่าย
คื่นฉ่ายเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน โรคที่สำคัญ คือ โรคโคนเน่า โรคใบไหม้ และโรคใบจุด ป้องกันโดยพ่นยากันเชื้อรา

เช็คราคาล่าสุดที่ตลาดไท  5/24/2013   กิโลกรัม 80-140 บาท