ฝรั่งแดง ผลไม้มาแรงแห่งปี“แดงบางกอก” ซึ่งเป็นฝรั่งสายพันธุ์ลูกผสมที่คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ บ้านเลขที่ 90  หมู่ 4 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210  ได้ทำการผสมพันธุ์ เริ่มต้นจาก ซื้อต้นฝรั่งเพาะเมล็ดที่มีความสูงของต้นประมาณ 1 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2519 ในงานไม้ดอกและไม้ประดับที่จัดขึ้นที่วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ซื้อมาในราคาต้นละ 50 บาท ทราบว่าเป็นฝรั่งประดับที่นำมาจากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อนำมาปลูกและให้ผลผลิตได้ฝรั่งที่มีผลขนาดเล็ก, เนื้อบางและมีจำนวนเมล็ดมาก

คุณดำรงศักดิ์ได้ทำการพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนได้พันธุ์ “ทับทิมสยาม” ซึ่งเป็นลูกของต้นฝรั่งประดับจากประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากนั้นได้นำพันธุ์ทับทิมแดงสยามเป็นต้นแม่มาผสมพันธุ์กับพันธุ์แป้นสีทองเป็นต้นพ่อ ลูกผสมออกมาได้ต้น, ใบ, ดอกและสีของผลจากต้นแม่คือสีแดงทั้งหมด บริเวณหลังใบมีสีแดงน้ำตาล, ส่วนของหน้าใบมีสีเขียวออกดำ ดอกมีสีแดงอมชมพูสวยงามมาก ลำต้นสีแดง ขณะที่ติดผลอ่อนสีของผลมีสีน้ำตาลดำและเมื่อผลแก่สีของผลจะจางลงเป็นสีน้ำตาลแดง ผลแก่มีลักษณะทรงผลคล้ายกับฝรั่งเวียดนาม เนื้อมีสีแดงรสชาติหวานและกรอบมีกลิ่นของฝรั่งขี้นกและจัดเป็นฝรั่งที่ให้ผลดกไม่แพ้สายพันธุ์อื่น

คุณดำรงศักดิ์ ย้ำว่าฝรั่งแดงถือว่าเป็นผมคนเดียวที่ทำ เพราะผมเป็นคนเริ่มต้น ถ้าเป็นฝรั่งสายพันธุ์ใบแดง ๆนั้น ก็มาจากผม ปัจจุบันได้ฝรั่งแดงลูกผสมพันธุ์ใหม่ล่าสุด คือ “ทับทิมสยาม” ซึ่งใช้เวลานานกว่า 30 ปี โดยใช้ฝรั่งแดงบางกอกเป็นแม่และใช้ฝรั่งพันธ์ุบางกอกแอปเปิ้ลเป็นพ่อ ทรงผล ออกกลม เนื้อมีสีแดง รสชาติหวานกรอบ อร่อยมาก ทับทิมสยามต้นใหม่ล่าสุด ผลมันใหญ่ขึ้น ผลมีขนาดใหญ่สุดถึง 1 กิโลกรัม เป็นต้นใหม่ล่าสุด ถือเป็นชื่อสุดท้ายคือ ผมใช้ชื่อฝรั่งทับทิมสยามเป็นแม่มาตลอด ซึ่งมันมีหลายเบอร์ เบอร์ก่อนหน้านี้ผลมันยังไม่ใหญ่มาก คือ กลาง ๆ แต่เบอร์ล่าสุดผลใหญ่สุดถึง 1 กิโลกรัม เนื้อกรอบ แข็ง, หนา รสชาติหวาน เนื้อละเอียด ไม่ฝาดเลย อร่อยมาก

เป้าหมายในอนาคตคุณดำรงศักดิ์มีความตั้งใจที่จะผสมพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะขนาดของผลใหญ่, เนื้อสีแดง, เนื้อกรอบและไม่มีเมล็ดเป็นสายพันธุ์เพื่อการบริโภคสดและจะต้องค้นหาวิธีการทำให้ติดผลดกเป็นที่สังเกตว่าพฤติ กรรมการบริโภคฝรั่งของคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคฝรั่งสดมากกว่าฝรั่งแปรรูป ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่นิยมบริโภคฝรั่งคั้นน้ำ มีงานศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ฝรั่งคั้นน้ำในบ้านเราอยู่หลายเรื่องแต่ไม่แพร่หลายในหมู่เกษตรกรไทย เนื่องจากคนไทยคุ้นเคยในการบริโภคผลไม้สดมากกว่า ฝรั่งยังจัดเป็นผลไม้ที่มีการลงทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ผลเศรษฐกิจชนิดอื่นใช้เนื้อที่ในการปลูกไม่มากนักและเป็นไม้ผลที่ให้ผลผลิตเร็ว ตลาดค่อนข้างกว้างคนทุกระดับนิยมบริโภค.

บทความโดย : ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ
สนใจพันธุ์ฝรั่งแดงติดต่อได้ที่  คุณดำรงศักดิ์ วิรยศิริ โทร.0-5677-1430