สูตรการดองผักเสี้ยน“ผักเสี้ยน” เป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งของคนไทย หลายคนคงจะคุ้นกับชื่อผักเสี้ยนดอง แต่อาจจะมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นต้นผักเสี้ยนสดที่ปลูกไว้ตามแปลง วันนี้คุณสำราญ รักขันโท กับพื้นที่ 1 ไร่ และระยะเวลา 10 ปีกว่า ที่ปลูกผักเสี้ยนและทำผักเสี้ยนดองจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมียอดการสั่งซื้อแต่ละครั้งจำนวนมาก จนบางครั้งไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของลูกค้า การปลูกและการดองผักเสี้ยนนั้นทำได้ไม่ยาก ซึ่งคุณสำราญมีวิธีการมาฝากดังต่อไปนี้

เตรียมครัวทำการดองผักเสี้ยน

1. เตรียมถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด
2. น้ำสะอาด จำนวน 150 ลิตร
3. เกลือ จำนวน 4 กิโลกรัม
4. น้ำตาลทราย จำนวน 2 กิโลกรัม
5. ผักเสี้ยน จำนวน 40 กิโลกรัม


เทคนิคการผลิตผักเสี้ยนดองเพื่อการค้า
-นำผักเสี้ยนที่เก็บมา ล้างให้สะอาดโดยทำการล้าง 2 ครั้ง ตั้งพักไว้ให้สะเด็ดน้ำ
-นำน้ำสะอาดใส่ถังจากนั้นนำเกลือและน้ำตาลทรายลงในถังคนให้เข้ากันจนละลายหมด
-แล้วนำผักเสี้ยนใส่ตามลงไป ทำการปิดฝาให้สนิท

-เทคนิคการดองให้ได้คุณภาพดี จะต้องมีการเปิดฝาถังดอง เพื่อพลิกกลับผักเสี้ยนทุกวัน
 เพื่อให้ผักเสี้ยนที่อยู่ด้านบนได้ลงอยู่ด้านล่าง ผักเสี้ยนจะได้มีรสชาดที่ดีสม่ำเสมอกัน

-ใช้เวลา 3 วัน ก็สามารถนำผักเสี้ยนดองบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายได้ ถุงเล็ก ปริมาณ ½ กิโลกรัม (รวมน้ำ)
  ราคา 4 บาท/ถุง (ราคาส่ง)

เทคนิคการผลิตผักเสี้ยนดองเพื่อทานในครัวเรือน
-นำผักเสี้ยนที่เก็บมาประมาณ 2 กก. ล้างให้สะอาด ตั้งพักไว้ให้สะเด็ดน้ำ แล้วทำการมัดผักเสี้ยนให้เป็นกำๆ ละ 1-2 ขีด นำน้ำสะอาดและเกลือ 2 กำมือ ใส่ในไหคนให้ละลายจากนั้นใส่ผักเสี้ยนลงไป โดยให้น้ำเกลือท่วมผักเสี้ยน ปิดฝาให้สนิท ดองไว้ประมาณ 2 วัน (ขั้นตอนนี้เพื่อให้ผักเสี้ยนเฉาตัว)

เปิดฝา ละลายน้ำตาลแดง (น้ำตาลปึก) ประมาณ 1 ขีด กับน้ำซาวข้าวเล็กน้อย ชิมน้ำที่ใช้ดองให้มีรสเค็มนำ (ในกรณีที่ชิมแล้วไม่ค่อยเค็มต้องเติมเกลือเพิ่มลงไป) รสหวานตามเล็กน้อย ดองต่ออีก 2 วัน ก็สามารถนำมารับประทานในครัวเรือนได้แล้ว การดองผักเสี้ยนสิ่งสำคัญคือ เกลือต้องถึง

แหล่งข้อมูล : คุณสำราญ รักขันโท เกษตรกรผู้ปลูกผักเสี้ยน บ้านบางลึก