เห็ดขอนดำ


 
 เห็ดขอนดำ ชื่อนี้นักเลงเห็ดคงจะคุ้นหูกันดี เนื่องจากเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการเพาะเพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่
1. ภูมิอากาศบ้านเรา (ประเทศไทย) เหมาะสมที่สุด 2. เพาะง่าย ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก 3. ราคาขายน่าพอใจ 4. เป็นที่นิยมของตลาด 5. อายุของก้อนเชื้อยาวนาน (ประมาณ 6 เดือน)  

วัสดุและอุปกรณ์ในการเพาะ 1. อาหารเพาะ 2. หัวเชื้อเห็ดขอนดำ 3. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7 x 13 หรือ 8 x 13 หรือ 6.5 x 12 นิ้ว หรือเท่าไรก็ตามใจ 4. คอขวดพลาสติก ฝาปิด(จุกประหยัด) 5. เตานึ่งแบบลูกทุ่ง แบบสตีม อะไรก็ได้ที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ 6. โรงเรือนบ่มเส้นใย และโรงเรือนเปิดดอก

อาหารเพาะ  สูตรที่ 1
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา(ดีที่สุด)  100   กิโลกรัม
2. รำละเอียด                            3 - 5 กิโลกรัม
3. ปูนขาว หรือ ยิปซั่ม              0.5 - 1 กิโลกรัม
4. น้ำตาลทราย                        2 - 3 กิโลกรัม
5. น้ำสะอาด                             50 - 60 %

 อาหารเพาะ  สูตรที่ 2
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา(ดีที่สุด)                   100   กิโลกรัม
2. แอมโมเนียมซัลเฟต                               1     กิโลกรัม
3. ปูนขาว                                                 1     กิโลกรัม  
4. ส่วนผสม 3 ชนิดนี้ หมักกับน้ำประมาณ 2 - 3 เดือน กลับกอง 3 - 4 ครั้ง แล้วนำไปผสมกับ
5. รำละเอียด                                             3     กิโลกรัม  
6. น้ำตาลทราย                                         2     กิโลกรัม  
7. ปรับความชื้นด้วยน้ำสะอาด                  50 - 60 %  

วิธีการเพาะเห็ด 1. บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนร้อน กดให้แน่นน้ำหนักประมาณ 800 กรัม - 1000 กรัม  2. รวบปากถุง สวมคอขวด พับปากถุง ดึงให้ตึง อุดด้วยสำลี ปิดด้วยจุกประหยัด 3. นำไปนึ่งฆ่าเชื้อ อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 90 องศาเซลเซียสนานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 4. ปล่อยให้เย็น ประมาณ 24 ชั่วโมง 5.เติมเชื้อข้าวฟ่างประมาณ 20 - 25 เมล็ด 6. ปิดด้วยสำลีก้อนเดิม ปิดด้วยกระดาษรัดด้วยยาง 7. นำไปบ่มเชื้อในห้องอุณหูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ประมาณ 20 -30 วันจนเส้นใยเดินเต็มก้อน 8. นำเข้าโรงเรือนเปิดดอก 9. โรงเรือนเปิดดอกควรให้แสงผ่านเข้าภายในโรงเรือนได้ประมาณ 60 - 70 % อากาศถ่ายเทได้ หลังคากันฝนได้ 10.สภาพภายในโรงเรือนเปิดดอกต้องร้อน ชื้น (เหมาะกับอากาศบ้านเรา) ฤดูหนาวไม่ดีแน่ ๆ 11. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % อุณหภูมิ 33 - 36 องศาเซลเซียส 12. ขนาดของดอกขณะเก็บต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซ็นติเมตร 13. ตัดดอกให้เหลือก้านดอกน้อยที่สุด