แตงโมกินรี


แตงโมกินรี
คุณ ปรีชา สนั่นนารี บ้านเลขที่ 24 หมู่9 ตำบลบ้านนาเจียง อ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรหนุ่มจากจังหวัดชัยภูมิ หลังจากออกจากงานมาประมาณ 2-3 ปีก็ออกมาทำการเกษตรโดยสนใจการปลูกแตงโมกินรีเนื่องจากสามารถทำได้ตลอดทั้ง ปีและรายได้ก็ค่อนข้างดีจนกระทั่งทำอาชีพนี้มาจนปัจจุบันแต่ที่เลือกมาทำ พื้นที่พิษณุโลกนั้นเพราะเห็นว่ามีพื้นที่เช่าที่สามารถทำการเกษตรชนิดนี้ ได้เพราะนอกจากพื้นที่พิษณุโลกส่วนใหญ่ก็จะหาเช่าที่จังหวัดใกล้เคียงเช่น กำแพงเพชร อุตรดิตถ์

แตงโมที่คุณปรีชา สนั่นนารีเลือกปลูกนั้นเป็นพันธุ์กินรี C28 โดยแตงโมเป็นพืชที่ไม่ชอบสภาพอากาศที่ฝนตกชุกคุณปรีชาแนะนำว่าหากจะปลูกแตง โมต้องเป็นฤดูร้อนเพราะรสชาติของแตงโมจะมีรสชาติที่หวานน่ารับประทานและมีสี แดงสดแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มผลผลิตได้ คือการตัดแต่งแขนงหรือเถาการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง จำเป็นต้องมีการตัดแต่งแขนงเพื่อให้เกิดการสมดุลในการสร้างและใช้อาหาร โดยให้ต้นแม่มีการเจริญเติบโตเต็มที่การปล่อยให้เถาแขนงและผลเจริญในระยะแรก จะทำให้เกิดการแย่งอาหารส่งผลให้ยอดของต้นแม่ชะลอหรือชะงักการเจริญ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตและคุณภาพตํ่าการบำรุงก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตร เสมอบำรุงต้น ดอกและผลหรือจะใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพควบคู่กันไปด้วยก็จะยิ่งดี ที่นี่เป็นดินร่วนปนทรายและใช้ระบบน้ำแบบน้ำหยด


การ ปลูกแตงโมแต่ละพันธุ์ก็จะไม่แตกต่างกัน ซึ่งควรที่จะเริ่มจากเตรียมดินไถเปิดหน้าดินรอบแรกลึกประมาณ 1 ฟุตตากดินให้แห้งไว้ 2 สัปดาห์ใช้รถไถย่อยดินอีกหนึ่งรอบ  คุณปรีชา บอกว่าในเรื่องของระยะปลูกแตงโมนั้นส่วนใหญ่จะใช้ความกว้างประมาณ 6 เมตร(แต่ถ้าช่วงหน้าแล้ง กว้าง 5 เมตรหน้าฝน กว้าง 7 เมตร) ทำแถวคู่ระยะปลูกระหว่างหลุม 60 เซนติเมตรระหว่างแถวห่าง 6 เมตรปรับปรุงดินโดยใส่ปุ๋ยคอก 1 ตัน ต่อไร่ หว่านปูนขาวให้ทั่วเพื่อปรับสภาพดิน ใช้รถไถเล็กยกแปลงกรีดร่อง ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ( 15-15-15)จำนวน30กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่เกิน 50 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินว่ามีความสมบูรณ์แค่ไหน จากนั้นไถยกร่องโดยรถไถเดินตามยกแปลงเสร็จใช้พลาสติกดำคลุมแปลงไว้เพื่อเพาะ ต้นกล้า คัดต้นกล้าสมบูรณ์ปลูก 1 ต้นต่อหลุม ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ก็นำลงแปลงปลูกโดยใช้ 1 ต้นต่อหลุมเช่นกัน


คุณ ปรีชาแนะนำว่าเมื่อลงแปลงปลูกไปแล้วหลังจากนั้นก็ดูแลแตงโมไปเรื่อยโดยการ ใช้ระบบน้ำของคุณปรีชาจะเป็นแบบน้ำหยดและน้ำราดขึ้นอยู่กับว่าทำช่วงฤดูกาล ใดถึงแม้แตงโมจะสามารถปลูกได้ทุกฤดูแต่หากฝนตำมากเกินก็จะทำให้เกิดโรคแอ นแทรคโน๊ตก็ต้องใช้สารเคมีเข้ามาช่วย เมื่อปลูกครบเดือนนึงต้นแตงโมจะเลื้อยเถา เถาแตงโมจะแตกกิ่งออกไปเป็นแขนงเมื่อมีกิ่งแขนงที่แตกออกไปมากๆ จะต้องกำจัดทิ้งโดยการนับช่วงระหว่างใบจำนวน5ช่วงตั้งแต่ลำต้นให้เด็ดกิ่ง แขนงออกให้เหลือแต่เถาหลักคงเอาไว้เมื่อต้นแตงโมอายุครบ 35-40 วัน

 คุณ ปรีชาบอกว่าแตงโมจะเริ่มออกดอกและติดผลเป็นลูกเล็กๆตามเถาที่เลื้อยบนดินใน แปลงต้องมั่นดูแลเรื่องโรคและแมลงนอกนั้นต้องสังเกตดูความสมบูรณ์ของผลแตงโม โดยสังเกตดูก้านผลถ้าก้านผลเล็กและลูกไม่สมบูรณ์ต้องเด็ดทิ้งการเด็ดผลด้อย แตงโมจะต้องนับจากช่วงใบตั้งแต่ลำต้นไปถ้าติดผลในช่วงข้อที่6ให้เด็ดทิ้ง แล้วนับไปอีก 4 ช่วงข้อถ้ามีผลติดอีกก็ให้เด็ดทิ้งเหมือนกัน จากนั้นนับไปอีก 4 ช่วงข้อสังเกตดูผลที่มันติดอยู่ถ้าผลสมบูรณ์ให้ปล่อยไว้ให้โตและถ้าไม่ สมบูรณ์ให้เด็ดทิ้งทันที จากนั้นนับไปอีก 3 ช่วงข้อถ้ามีผลแตงโมติดอยู่ให้คงผลนั้นไว้เลี้ยงให้โตจะเป็นลูกแตงโมที่โต และสมบูรณ์ โดยแตงโม 1 ต้นจะต้องมีผล 1-2 ลูกเท่านั้นจึงจะได้น้ำหนักดีคุณปรีชาบอกว่าระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมกินรี นั้นก็ประมาณ 60 วันสามารถเก็บเกี่ยวได้