กล้วยเทพพนม

ชื่อวิทยาศาสตร์:     Musa BBB cv. Thep phanom
ชื่อวงศ์:    MUSACEAE

ลักษณะทั่วไป:
ต้น    สูง 3-3.50 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซ.ม. กสบลำต้นด้านนอกสีเขียวไม่มีปื้นดำ

ใบ    ก้านใบสีเขียวไม่มีร่อง

ดอก    ก้านดอกสีเขียวไม่มีขน กาบดอกค่อนข้างป้อมกว้างมาก ปลายมน ด้านบนจะมีสีแดงอมม่วง สีนวล ส่วนด้านล่างจะมีสีแดงเข้มสดใส

ฝัก/ผล   เป็นกล้วยที่มีเครือสวยแปลกตา คล้ายพนมมือ ผลลักษณะเป็นเหลี่ยม ในการติดผลจะมี 6-10 หวี แต่ละหวีจะมีจำนวน 10-20 ผล ผลเรียงชิดติดกัน ผลสุกมีสีเหลือง    

การขยายพันธุ์:    ใช้หน่อปลูก

การดูแลรักษา:   ชอบดินร่วน, ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี ชอบมีแสงแดดจัด

การใช้ประโยชน์:    - รับประทานสดและแปรรูป  ผู้คนส่วนใหญ่นิยมไปบูชาพระ  ราคาที่เคยเห็น ขายกันถึงหวีละ 60 บาท