ไก่ดำไก่ดำภูพาน
เป็น สัตว์เลี้ยงสายพันธุ์หนึ่งที่ได้สายพันธุ์ในปี 2545 จากการ พัฒนาพันธุ์ของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครและได้นำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง กันในช่วงเวลาต่อมา...เพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่งตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชรหัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาไก่ดำสายพันธุ์ภูพานได้บอกถึงความเป็นมา ว่า....โครงการนี้เริ่มจากเมื่อ 15 ปีก่อน โดยกรมปศุสัตว์ได้นำเข้าไก่ดำมาจากประเทศจีน แล้วนำมาเลี้ยงไว้ที่จังหวัดสกลนคร

ในช่วงแรกๆก็เลี้ยง กันแบบพื้นบ้าน ไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์กระทั่งถึงสังคมผู้บริโภคในปัจจุบันมีความตระหนักต่อ การรักษาสุขภาพจะต้องบริโภคอาหารที่เป็นยา มากกว่าการกินยาเป็นอาหาร....

ไก่ ดำถูกจัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพเลยกลายเป็นที่ต้องการของตลาดสูง ตามกระแสนิยมด้วยเชื่อที่ว่าเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติในการบำรุงสุขภาพคนป่วย ผู้สูงอายุหญิงมีครรภ์ และหลังคลอด
และเมื่อนำไปตุ๋นร่วมกับเครื่องยาจีนจะทำให้คุณสมบัติเยี่ยมยอด ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของร่างกายในหลายๆ ส่วน...โดยเฉพาะทางเพศ

เพราะ คุณประโยชน์มากมายนี้เอง...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯจึงมีความคาดหวังว่าจะ ผลิตไก่ดำสายเลือดดี พันธุ์แท้ตรงตามลักษณะความต้องการของตลาดโดยแรกเริ่มในการพัฒนาได้รวบรวมเอา ไก่ดำที่เกษตรกรเลี้ยงกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครมาผสมพันธุ์กันแล้วคัด เลือกตัวที่มีคุณลักษณะตามที่ต้อง การมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่ดำไปส่งเสริมเป็นอาชีพให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ...

โดยวางแผนผสมแบบ in Breed เมื่อทดลองผสมข้ามกันแต่ละสายพันธุ์กระทั่งมีความดำมากขึ้น...ตั้งแต่ขนดำ หนังดำ เล็บดำ เนื้อเทาดำและกระดูกก็สีเทาดำอีกด้วย...ใช้เวลา 2 ปี จนกระทั่งสายพันธุ์นิ่งจึงได้ไก่ดำที่มีลักษณะดีขึ้น แล้วก็แตกออกเป็น 5 สายพันธุ์


หัว หน้างานศึกษา และ พัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯได้บอกต่ออีกว่า....จนถึงปี พ.ศ.2549 การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ดำภูพานเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์จากนั้นจึงนำไปส่งเสริม ให้เกษตรกรเลี้ยงภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบชาวบ้านเดิมๆ ให้อาหารแบบการโปรยข้าวเปลือกให้เหมือนเก่าก่อนที่ปู่ย่าตายายเคยปฏิบัติกัน ไม่มีต้นทุนหรือเทคนิคการเลี้ยงที่ซับซ้อนยุ่งยาก

แต่ สามารถจำหน่ายเป็นรายได้ที่สูงกว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามปกติเป็นการ สร้างอาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่งและผลการเลี้ยงกับกำไรที่ได้จากการขายไก่ดำภู พานนี้เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรอย่างมาก

เมื่อเปรียบ เทียบจากเมื่อก่อนที่เคยเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 ตัวใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 4-5 เดือน ขายได้ตัวละ 60-70 บาท แต่หากเลี้ยงไก่ดำภูพานใช้ระยะเวลาเท่าๆกันจะสามารถขายได้ถึงตัวละ 200 บาทเลยทีเดียว.....รายได้และกำไรมากขึ้นถึง 2-3 เท่าตัว...

ไก่ดำภูพานจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เลี้ยงแบบธรรมดาแต่รายได้ไม่ธรรมดา...!!!

สนใจ อยากหารายได้แบบไม่ธรรมดานี้ ติดต่อได้ ที่หัวหน้างานศึกษา และพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โทร. 0-4274-7458-9 หรือ 08-1965-3468 เวลากลางวันสะดวกที่สุด

แต่เขามีข้อกำหนด ไว้ว่า...ต้องสั่งจองเป็นชุด...ชุดละ 1,000 บาท มีตัวผู้ 1 ตัว กับตัวเมียอีก 4 ตัว (ครอบครัวละไม่เกิน 2 ชุด) และ ต้องทำคอกและมีตาข่ายกั้นไม่ให้มีการผสมกับไก่สายพันธุ์อื่นๆเด็ดขาดเพราะ อาจจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้...!!!